Lịch học khóa học SEO, Google Adwords, Content/Facebook Marketing

Lịch khai giảng các khóa học SEO/Content Marketing:

1. Khóa học SEO Online cơ bản – 10 buổi [Toàn Quốc]

- Đặc điểm: Chiêu sinh liên tục
- Học phí: 3,500,000đ (10 buổi).
=> Đăng ký không theo nhóm: 2,500,000đ (10 buổi).
=> Đăng ký theo nhóm từ 2 người trở lên còn: 2,000,000đ (10 buổi).
=> Đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên còn: 1,750,000đ (10 buổi).
=> Đăng ký theo nhóm từ 5 người trở lên còn: 1,500,000đ (10 buổi).
- Xem chi tiết khóa học: http://daotaoseo.org/lop-dao-tao/khoa-hoc-seo-co-ban-chuyen-sau

2. Khóa học SEO Online nâng cao – 12 buổi [Toàn Quốc]

- Đặc điểm: Chiêu sinh liên tục
- Học phí: 4,500,000đ (12 buổi).
=> Đăng ký không theo nhóm: 3,500,000đ (12 buổi).
=> Đăng ký theo nhóm từ 2 người trở lên còn: 3,200,000đ (12 buổi).
=> Đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên còn: 3,000,000đ (12 buổi).
=> Đăng ký theo nhóm từ 5 người trở lên còn: 2,800,000đ (12 buổi).
- Xem chi tiết khóa học: http://daotaoseo.org/lop-dao-tao/khoa-hoc-seo-co-ban-chuyen-sau

3. Khóa học SEO cơ bản 1 thầy 1 trò – 05 buổi Online

- Đặc điểm: Chiêu sinh liên tục và Học viên – Giảng viên tự sắp xếp thời gian
- Học phí: 10,000,000đ (05 buổi).
=> Ưu đãi trong năm 2016 còn: 8,000,000đ (05 buổi).
- Xem chi tiết khóa học: http://daotaoseo.org/lop-dao-tao/khoa-hoc-seo-co-ban-chuyen-sau

4. Khóa học SEO nâng cao 1 thầy 1 trò – 08 buổi Online

- Đặc điểm: Chiêu sinh liên tục và Học viên – Giảng viên tự sắp xếp thời gian
- Học phí: 16,000,000đ (08 buổi).
=> Ưu đãi trong năm 2016 còn: 12,800,000đ (08 buổi).
- Xem chi tiết khóa học: http://daotaoseo.org/lop-dao-tao/khoa-hoc-seo-co-ban-chuyen-sau

Thông tin liên hệ:

- Điện thoại: 0985 360 399 – 0903 776 539 – 0979 178737
- Email: info@daotaoseo.org Hoặc Đăng ký Mẫu FORM bên cạnh

Liên hệ Học viện Nữ Hoàng SEO