Giai đoạn 1: HTML Cơ bản – Phần 2

Lời giới thiệu !

Bài số 2: HTML cơ bản – phần 2. Trong bài này các bạn sẽ tìm hiểu về những khái niệm như: Cấu trúc thẻ link, URl tuyệt đối và tương đối, Liên kết đến một tài liệu nằm trong thư mục có vị trí cao hơn thư mục hiện tại, Cách phân bố URL hợp lý. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn không hề bỡ ngỡ về HTML nữa, tự nhiên tạo ra những trang web tĩnh ưng ý / Thân chào: Viện đào tạo seo Nữ Hoàng Seo

Có lẽ liên kết trong HTML và sử dụng hình ảnh là phần mạnh nhất và cũng là thú vị nhất của HTML. Bởi vì trang web là một phức hợp các tài liệu khác nhau được liên hệ với nhau bằng các đường liên kết và được trang trí bằng hình ảnh, màu sắc. Hơn nữa, bằng cách liên kết mà chúng ta có thể liên kết nhiều trang web với nhau và từ đó tạo ra mạng internet. Cũng chính bởi vì tầm quan trọng này của nó mà thẻ link được tách ra trong một video tutorial mới.

Cấu trúc của thẻ link như sau:

<a href=”http://daotaoseo.org”>Viện Nữ Hoàng Seo</a>

Trong ví dụ này thì ở trình duyệt người đọc chỉ thấy chữ Viện Nữ Hoàng Seo và theo mặc định nó sẽ là chữ xanh và gạch chân. Khi nhấn vào nó bạn sẽ được chuyển tới trang http://daotaoseo.org. Nếu bạn muốn thay đổi đích đến của nó, thì bạn chỉ việc thay đổi http://daotaoseo.org thành trang mà bạn muốn link tới.
Cũng giống như hầu hết các thẻ HTML khác, thẻ link cũng bắt đầu bằng một thẻ mở a href=”…” và kết thúc bằng một thẻ đóng </a>.

Địa chỉ URL tuyệt đôi và tương đối

Khái niệm này có thể dễ gây hiểu nhầm lúc đầu, nhưng khi đã quen rồi thì nó lại trở nên rất hiển nhiên. Lấy một ví dụ gần với thức tế để bạn dễ cảm nhận hơn. Ví dụ có ai đó hỏi bạn bưu điện thành phố ở đâu, nếu bạn biết chính xác địa chỉ bạn có thể nói là 234 Thái Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam (tổi chỉ giả sử thôi). Nhưng nếu bạn không biết chính xác địa chỉ bạn có thể chỉ là “đi thẳng và quẹo phải ở ngôi nhà màu trắng là đến Bưu Điện thành phố”. Tất nhiên cả 2 cách đều đến nơi, nhưng cách thứ nhất thì “tuyệt đối” hơn và bất cứ ai đứng ở bất kỳ đâu cũng có thể dùng thông tin đó để kiếm ra bưu điện. Còn cách thứ 2 thì chỉ “tương đối” và cho người hỏi đủ thông tin đề tìm ra bưu điện tại ví trí họ đang đứng hỏi bạn.

Giống như trên với địa chỉ URL. Khi bạn liên kết từ tài liệu nay sang tài liệu khang ở cùng chung một thư mục hoặc ngang hàng nhau, bạn chỉ cần tên của tài liệu thứ hai là đủ. Ví dụ

<a href="http://daotaoseo.org/dang-ky-hoc-seo">Đăng ký học seo</a>

Giả sử đoạn text đó nằm trong trang index.htm và nó được đặt chung một thư mục hoặc ngang hàng nhau.
Hoặc bạn có thể liên kết đến một tài liệu khác không cùng chung thư mục bằng cách.

Liên kết đến một tài liệu nằm trong thư mục có vị trí cao hơn thư mục hiện tại

Thường thì bạn nên liên kết tương đối cho các tài liệu trong trang web của bạn, bởi vì nó dễ viết và cho phép bạn di chuyển các tệp tin từ chỗ này sang chỗ khác mà không phải chỉnh sửa lại đường liên kết.

Ở hình trên nếu bạn đang ở file homepate.html và muốn link đến contact.html thì câu lệnh sẽ như sau:

1
<a href="contact.html"> Contact Me</a>

Bởi vì 2 file này nằm ngang hàng với nhau do vậy bạn có thể liên kết trực tiếp đến nó.

Còn nếu bạn muốn link đến một file bất kỳ nằm trong thư mục text từ file contact.html bạn sẽ có lệnh như sau:

1
<a href="text/cache.php">Cache</a>
Video tham khảo:

Tham khảo: Izwebz / Biên tập lại: Tự học wordpress.

Related posts: