Giai đoạn 3: Từ PSD sang HTML – P2

Lời giới thiệu !

Tiếp tục series “Từ PSD sang HTML”.

Đây là phần thứ 2 trong series chuyển file PSD sang HTML. Trong phần thứ nhất, tôi đã hướng dẫn bạn cách cắt hình trong Photoshop và trong phần này, chúng ta sẽ xây dựng code HTML cho giao diện. Phần này hơi chán và buồn tẻ, nhưng lại là phần bắt buộc phải làm.

Xem video hướng dẫn tại đây.

Tham khảo nguồn: Izwebz / Biên tập: Tự học wordpress

Related posts: