Giai đoạn 4: Basic photoshop – P2 Tao tác layer

Lời giới thiệu !

Các bạn đã biết được những thao tác cực kỳ cực kỳ cơ bản nhất trong photoshop qua phần 1. Ở phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về layer vào các thao tác với nó.

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm việc với layer, phân biệt giữa Opacity và Fill. Vì đây là bài quan trọng, nên mình có gửi kèm 1 bài tập, giúp cho các bạn làm quen với Layer. Và bài tập này sẽ giúp các bạn làm việc với layer bằng các thao tác sắp xếp layer, tắt mở layer, khóa, mở khóa layer, canh hàng giữa các layer với nhau v.v. Thôi, không dài dòng nữa, hãy xem video tutorial của mình đi sẽ rõ.

Xem video hướng dẫn tại đây.

Tham khảo nguồn: Izwebz / Biên tập: Tự học wordpress

 

Related posts: