Vertical Scrolling: Photoshop layout P1

Lời giới thiệu !

cu_sb_skinsSau khi đã hoàn thành về series photoshop căn bản thì chúng ta sẽ bước qua những video hướng dẫn mới, với kỹ thuật cao hơn, không chỉ có thiết kế và còn cả lập trình nữa. Thông qua series này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một website từ đầu tới cuối với phong cách Vertical Scrolling.

Trong bài đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng photoshop để layout một website giả lập với tên là “Izwebz survey” nhằm khảo sát ý kiến người dùng. Ngoài các thao tác căn bản như đã học trong các bài trước, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cách tạo texture cho website.
Phía dưới là hình demo website sau khi đã được tao ra với công cụ photoshop.

Demo izwebz survey

- Chú ý mã màu: Đỏ:e74c4a; Xanh:30adbf; Background:f7f7ef;

- Tham khảo thêm các cách khác tạo texture: Webdesign.tutsplus.com

Trong bài thứ 2 của series này thì chúng ta sẽ bắt tay vào chuyển từ photoshop sang HTML & CSS. Tuy nhiên, chúng ra sẽ sử dụng HTML5 và CSS3. Cái này mình sẽ nói rõ trong bài tiếp theo.

Giờ thì hãy thưởng thức thôi nào.

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

Tham khảo: Izwebz / Dương – tổng hợp

Related posts: